logo

כספית - התוכנה שמקפיצה את הנהלת החשבונות

בחר בגרסת כספית המתאימה ובמודולים הנוספים שתרצה לרכוש. העלויות הן לשנה אחת (12 חודשים).
הפריט כמות מחיר יח' (לפני מע"מ) סה"כ שורה
כספית+ 489.00 0.00
כספית 369.00 0.00
כספית+עורכי דין 609.00 0.00
כספית+יועצים 609.00 0.00
כספית+מלאי 609.00 0.00
כספית לעוסק פטור 305.00 0.00
גיבוי לשרת 196.00 0.00
מודול חתימה דיגיטלית 209.00 0.00
כספית מסמכים 369.00 0.00
כספית+עמותות 609.00 0.00
0.00
0.00
0.00

הפרטים שלך:

פרטים נוספים:

אנו רוצים להיות ידידותיים לסביבה. האם אפשר לשלוח לך את החשבונית במייל חתומה בחתימה הדיגיטלית שלנו?
כן, אני בעד. שלחו לי את החשבונית במייל.
כספית תוכנה בע"מ | ע"מ/ח.פ.: 514001833 | ת.ד. 164 עין שריד 4069700 | support@caspit.biz | 077-9233325 | www.caspitweb.biz