הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

צפי תקבולים ותשלומים

המסך מציג צפי של התקבולים והתשלומים בחודשים הקרובים.

תקבול פירושו תשלום שתקבל מלקוח.

תשלום הוא כסף שתשלם לספק.

הנתונים המוצגים הם:

1. חשבוניות מס שלא שולמו -- מוצגות חשבוניות מס שתאריך התשלום שלהן בעבר אבל הן עדיין לא שולמו.
חשבוניות מס שתאריך התשלום שלהן חלף מוצגות בתאריך של היום, כלומר, כאילו הן תשולמנה היום.

אם החשבונית שולמה באופן חלקי מוצג הסכום שנותר לתשלום.

2. חשבוניות עסקה שלא שולמו -- מוצגות חשבוניות עסקה שתאריך התשלום שלהן בעבר אבל הן עדיין לא שולמו.
חשבוניות עסקה שתאריך התשלום שלהן חלף מוצגות בתאריך של היום, כלומר, כאילו הן תשולמנה היום.

3. שיקים דחויים ותשלומים בכרטיסי אשראי שמועד התשלום שלהם עדיין לא הגיע -- הם מוצגים בתאריך הפרעון או הזיכוי בחשבון הבנק.

4. תעודות החזר -- כספים שהושבו ללקוחות. הם מוצגים בתאריך הפרעון של השיק או הזיכוי של האשראי בחשבון הבנק.

5. הוראות קבע - בחודש הנוכחי מוצגות הוראות קבע שעדיין לא חויבו החודש. יש שתי סיבות אפשריות: כספית ניסתה לחייב את הלקוח והחיוב נכשל, או שמועד החיוב החודשי עדיין לא הגיע.
בחודשים הבאים מוצגות הוראות הקבע שתהינה בתוקף במהלך החודשים האלה.
ההוראה מוצגת בתאריך שבה יחויב הלקוח.

6. הוצאות -- מוצגים התשלומים עבור ההוצאות. כלומר הוצאה שלא היזנת לה תשלום לא תוצג. ההוצאות מוצגות בתאריך התשלום.

כל הסכומים שמוצגים כוללים מע"מ.

96


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio