הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

יומן תנועות

מסך פירוט תנועות מציג את כל המסמכים שהפקת ללקוחות ואת ההוצאות של הספקים.

המסך מורכב משתי לשוניות: הכנסות והוצאות

לשונית הכנסות

בלשונית מוצגת רשימה של מסמכי הכנסות.

סינון - אתה יכול לסנן את התנועות לפי פרמטרים שונים כמו שם הלקוח, תאריך המסמך, סיווג, סוג (= חשבונית, קבלה, ...), כל העמודות (=יציג את העמודות  בחשבוניות:סכום לפינ מעמ, מעמ, כולל מעמ ובקבלות: סכום ששולם בפועל, ניכוי במקור, סה"כ שולם), תגיות, דו"ח מע"מ (=שליפה יעודית לתנועות שנכללות בדוח מעמ), דו"ח מקדמות מס (=שליפה יעודית לתנועות שנכללות בדו"ח מקדמות מס)

מוצגים רק מסמכים שהודפסו או בוטלו. העמודות שמוצגות במסך הן:

שם העמודה הסבר
סוג סוג המסמך: חשבונית, חש/קבלה, קבלה וכו'
מספר מספר המסמך וקישור אליו
  כפתור לצפיה מהירה במסמך
תאריך תאריך הפקת המסמך
סיווג תנועה סיווג התנועה של המסמך. לדוגמה: מכירות, קבלות
אסמכתא  
חש-סה"כ סה"כ של מסמכים מסוג "חשבונית" (תע משלוח, הצעת מחיר וכו') כולל מע"מ. הסכום הוא ב-₪ גם למסמכים במט"ח.
קב-שולם סה"כ התשלום של מסמכים מסוג "קבלה" כולל הניכוי במקור. הסכום הוא ב-₪ גם למסמכים במט"ח.
פרטים פרטים משדה "פרטים" של המסמך
אפק' איזו תרומה יש למסמך ליתרת לקוח ללא חשבוניות עסקה:
מסמך שבוטל =0 ==> מסמך שבוטל מסומן בקו על מספר המסמך וגם על הסכום האפקטיבי שלו
מסמך שנסגר = 0 ==> מסמך שנסגר מסומן באיטליק ובקו על הסכום
הצעת מחיר = 0
תע משלוח = 0
הזמנת עבודה = 0
חש/עסקה = 0 (כי מדובר ביתרת לקוח ללא חש/עסקה!)
חשבונית  מס (בסך 100 ₪) = 100-
חשבונית זיכוי (בסך 60 ₪ כולל מע"מ) = 60+
קבלה (בסך 50 ₪) = 50+
חשבונית/קבלה = 0
החזר כספים (בסך 40 ₪) = 40-
אפק' עסקה איזו תרומה יש למסמך ליתרת לקוח כולל חשבוניות עסקה:
מסמך שבוטל = 0
מסמך שנסגר = 0 ==> מסמך שנסגר מסומן באיטליק ובקו על הסכום
הצעת מחיר = 0
תע משלוח = 0
הזמנת עבודה = 0
חש/עסקה (בסך 100 ₪ כולל מע"מ) שלא הופקה לה חשבונית מס = 100- (כי מדובר ביתרת לקוח כולל חש/עסקה!)
חש/עסקה (בסך 100 ₪ כולל מע"מ) שכן הופקה לה חשבונית מס = 0 (כי יש לה חשבונית מס)
חשבונית מס (בסך 100 ₪ כולל מע"מ) = 100-
חשבונית זיכוי (בסך 60 ₪ כולל מע"מ) = 60+
קבלה (בסך 50 ₪) = 50+
חש/קבלה = 0
החזר כספים (בסך 40 ₪) = 40-

גרף הכנסות והוצאות

גרף של ההכנסות וההוצאות בתקופה שנבחרה.

ההכנסות כוללות רק מסמכים "כספיים", כלומר חשבוניות מס, חש/קבלה, חש/זיכוי. ההכנסות אינן כוללות תע/משלוח, הצעות מחיר וכו'.

ההוצאות כוללות את כל ההוצאות שבתקופה.

לשונית הוצאות

בלשונית מוצגת רשימה של הוצאות. מוצגות העמודות הבאות:

שם העמודה הסבר
סוג "הוצאה"
מספר מספר ההוצאה ברשימת התנועות של כספית
תאריך תאריך ההוצאה
שם הספק שם הספק
  כפתור לצפיה בכרטיס הספק
ע.מ. מספר עוסק מורשה של הספק
סיווג תנועה סיווג תנועה של ההוצאה
אסמכתא מספר החשבונית של הספק. אם צרפת את המסמך להוצאה: קישור למסמך.
הוצ- סה"כ, לפני מע"מ, מע"מ סכום ההוצאה (ב-₪) כולל מע"מ, לפני מע"מ, מע"מ
הוצ-שולם סכום ששולם לספק
פרטים פרטי ההוצאה

92


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio