צר לנו, אבל ארעה תקלה בכספית

הנה הודעת השגיאה:

The underlying provider failed on Open.
A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - The remote computer refused the network connection.)
The remote computer refused the network connection

מה עושים?

אם התקלה קשורה במידע שהכנסת, ברישיון שפג תוקפו או תקלות דומות -- הזן את המידע מחדש, חדש את הרישיון וכו'

אם מקור הבעיה הוא בכספית עצמה -- אנו מקבלים הודעה על כל תקלה ונטפל בה.

חזרה למסך הראשי

צוות כספית