הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

יצוא לחשבשבת

כספית מאפשרת לך לייצא לחשבשבת את התנועות הבאות:
1. הכנסות: חשבוניות, חש/קבלה, קבלות, חש/זיכוי
2. הוצאות והתשלומים עבור ההוצאות.
3. לקוחות וספקים.

תהליך העבודה

תהליך העבודה הוא כך:

1. הזנה של כל הנתונים שדרושים לייצוא: מספרי החשבון בחשבשבת, סוגי התנועה, מספרי החשבון של סיווגי התנועה.

2. יצוא של לקוחות וקליטה שלהם בחשבשבת באמצעות הקבצים Heshin.dat ו-Heshin.prm.
בעת הקליטה של Heshin.dat חובה להשתמש במקביל בקובץ Heshin.prm של כספית (ולא ב-Heshin.prm של תוכנה אחרת!), אחרת חשבשבת לא תדע כיצד לקרוא את Heshin.dat.
המטרה של שלב זה היא לפתוח בחשבשבת את החשבונות של הלקוחות.

3. יצוא וקליטה של הכנסות (ואולי הוצאות ותשלומים) באמצעות הקובץ Movein.dat.
   
הקובץ הוא בפורמט חשבשבת מפורט.

יצוא לקוחות וספקים

בכדי לייצא לקוחות וספקים עליך להזין את הנתונים הבאים. הנתונים נלקחים מחשבשבת או שעליך לבקש אותם מרואה החשבון שלך:

1. קוד המיון של הלקוחות.
2. פורמט המפתח של הלקוחות -- בדרך כלל הוא נומרי (לדוגמה: 6000123), אבל כספית יכולה גם ליצא מפתחות אלפאנומריים (לדוגמה: דרור123).
3. מה המספר ההתחלתי של הלקוחות בחשבשבת. לדוגמה, אם המספר ההתחלתי הוא 600000 אז לקוח מספר 123 בכספית יהיה לקוח מספר 600123 בחשבשבת.

לאחר שהזנת את הנתונים הדרושים הקלק על כפתור יצוא חשבונות. כספית תיצור את הקובץ Heshin.dat. ההעבר את הקובץ לרואה החשבון בצירוף הקובץ Heshin.prm שאותו תוכל להוריד ממסך היצוא לחשבשבת (בסעיף קונפיגורציה).

יצוא הכנסות

בכדי לייצא הכנסות  עליך להזין לכספית את הנתונים הבאים. את הנתונים עליך לקחת מחשבשבת או לקבל אותם מרואה החשבון שלך.
מספרי החשבון מוגבלים ל-8 ספרות משום שזהו רוחב השדה שמוקצה  על-ידי חשבשבת למספר חשבון בקובץ היצוא

1. מספר החשבון  של מע"מ עסקאות.
2. מספר החשבון של ניכויים במקור.
3. סוג תנועה מכירות עם מע"מ.
4. סוג תנועה מכירות פטורות ממע"מ.
5. סוג תנועה קבלות.
6. סוג תנועה ניכוי במקור.
7. מספרי החשבון של הקופות השונות.
8. מספרי החשבון של הסיווגים  "הכנסות/מכירות" ו-"הכנסות/מכירות פטורות ממע"מ".
אם יש לך סיווגי הכנסה נוספים (לדוגמה: "הכנסות מהשכרה", הזן גם את מספר החשבון שלהם).
בכדי להכניס את מספר החשבון עבור למסך סיווגי תנועה, זהה את סיווגי התנועה  והזן את מספר החשבון בחשבשבת:
הזנה של מספרי החשבון של סיווי תנועה

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים בחר בטווח התאריכים הרצוי לך, והקלק על יכפתור יצוא תנועות.
כספית תיצור את הקובץ Movein.dat. העבר אותו לרואה החשבון. הערה: חשבשבת מאפשרת ליצא וליבא בפורמטים שונים. הקובץ שכספית יוצרת הוא בפורמט "מפורט" (מכונה גם "רחב").

יצוא הוצאות

אם אתה רוצה ליצא גם הוצאות סמן את השדה המתאים.
השלם את הנתונים עבור מספרי החשבון של מע"מ תשומות, מע"מ תשומות ציוד, קוד מיון הוצאות, וסוגי התנועה: הוצאות ללא מע"מ, הוצאות 2/3 מע"מ, הוצאות עם מע"מ, ותשלומים לספקים.

עתה עבור למסך סיווגי תנועה והזן שם את מספרי החשבון של כל אחד מסיווגי התנועה של כספית.

תשלומים לספקים

כספית מיצאת הן את ההוצאות והן את התשלומים לספקים.
התשלומים נעשים בדרך כלל מחשבון הבנק (העברות בנקאיות, שיקים) ומכרטיסי אשראי.
ישנן שתי אפשרויות:

1. לא לייצא את אמצעי התשלום לחשבשבת -- במקרה זה התשלומים יקלטו כאילו נעשו מחשבון "כללי".

2. לקלוט את אמצעי התשלום בחשבשבת -- במקרה זה התשלומים יקלטו בכרטיס של חשבון הבנק, ובכרטיסים של כרטיסי האשראי.

אם אתה מנהל את חשבון הבנק וכרטיסי האשראי בכספית ורוצה להעביר אותם לחשבשבת, היכנס למסך חשבונות בנק/כרטיסי אשראי והכנס שם את מספר הכרטיס שלהם בחשבשבת:

הזנת מספרי חשבון עבור חשבונות בנק

מט"ח

אם יש לך הכנסות במט"ח (לדוגמה: חשבוניות שבהן חייבת בדולרים,קבלות שבהן גבית סכומים ביורו וכו') סמן את השדה "יצוא מט"ח". כספית תייצא לחשבשבת את הסכום במט"ח, את שער החליפין ואת הסכום בש"ח.

29


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio