הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

פרטי העסק

הזן את פרטי העסק שלך.

ראה גם עזרה בנפרד

לשונית מודולים

ראה עזרה בנפרד

לשונית תשלומי מיסים

בחר במחזור תשלום המע"מ ומקדמות המס: חודשי או דו-חודשי. האינפורמציה דרושה בכדי שכספית תוכל לחשב נכון את שובר התשלום למע"מ ואת שובר התשלום של מקדמות מס הכנסה.

הזן את אחוז מקדמות המס שלך. אם אחוז המקדמות הוא 3.5% הזן 3.5.
אם אתה משלם מקדמות במחזור דו-חודשי הזן את אחוז המקדמות בשני החודשים.

האינפורמציה דרושה בכדי שכספית תוכל לחשב נכון את שובר התשלום של מקדמות מס הכנסה.

לשונית טקסטים לדואל

ראה עזרה בנפרד

מספרי התחלה

ניתן לשנות את מספרי ההתחלה של המסמכים השונים כל עוד לא הופק מסמך מהסוג הנידון. לדוגמה, אם כבר הופקה חשבונית מס, לא ניתן לשנות את מספר ההתחלה של חשבוניות מס, ומספרה של חשבונית המס הבאה יהיה גדול ב-1 ממספרה של החשבונית הקודמת.

20


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio