הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

חשבוניות מתשלומים דחויים

המסך משמש ליצירת חשבוניות מס לתשלומים דחויים שעדיין לא הופקה להם חשבונית מס. תשלום דחוי הוא תשלום בכרטיס אשראי, שבדרך כלל מתקבל בחודש העוקב למועד הגביה. גם שיק דחוי הוא תשלום דחוי משום שהוא נפרע בתאריך מאוחר יותר ליום שבו הוא התקבל. עסקה בתשלומים יוצרת מייד תשלומים דחויים.

אם העסק שלך עומד בהגדרות שנמצאות בחוק המע"מ (בקיצור נמרץ: אתה נותן שירות ולא מוכר מוצרים, או שאתה יצרן אבל מחזור העסקאות קטן מ-2 מיליון ש"ח או שאתה יצרן קטן), אתה לא חייב להפיק חשבונית מס מייד עם קבלת התשלום, אלא יכול לדחות את הפקתה למועד פירעון התשלום. כמובן שיש כאן הקלה גדולה משום שלא צריך לשלם מע"מ בחודש ינואר על שיק שיפרע רק בחודש דצמבר.

כיצד מבצעים זאת בפועל?
בעת קבלת התשלום (כלומר קבלת השיק הדחוי או סליקה של כרטיס אשראי) עליך להפיק מייד קבלה. הקבלה היא אישור ללקוח שקיבלת את התשלום ואין לה משמעות מבחינת תשלום מקדמות מס או תשלום מע"מ. בשורת הקבלה רשום את מועד הפירעון של השיק או הזיכוי בבנק.

במסך הראשי של כספית מוצגת רשימה של תשלומים דחויים שהגיע מועד הפירעון שלהם. היכנס משם למסך חשבוניות מתשלומים דחויים.
כספית תציג את כל התשלומים הדחויים שהגיע מועד הפירעון שלהם ושאינם מקושרים לקבלה.

סמן את השורות שאתה רוצה להפיק להן חשבוניות. הקלק על כפתור "צור חשבוניות" וכספית תיצור חשבוניות מתאימות. אם ישנם מספר תשלומים של לקוח אחד אז כספית תיצור חשבונית מס ובה שתיים או יותר שורות, בהתאם למספר התשלומים.

העמודות במסך הן:
 • סוג המסמך -- בדרך כלל קבלה
 • מספר - מספר הקבלה
 • שורה - השורה במסמך. 2/7 = שורה 2 מתוך 7 שורות קבלה.
 • שם הלקוח - שם הלקוח בקבלה
 • אופן התשלום - שיק, כרטיס אשראי וכו'
 • ח-ן/כרטיס אשראי - מספר ח-ן הבנק של השיק או מספר כרטיס אשראי
 • סניף/תוקף - מספר הסניף של השיק או התוקף של כרטיס האשראי
 • בנק
 • שיק - מספר השיק
 • ת. פירעון - תאריך פירעון של השיק או תאריך הזיכוי של האשראי בבנק. אם השדה ריק אז תאריך התשלום יהיה תאריך הקבלה.
 • סכום - סכום התשלום (בש"ח או במט"ח)
 • מט' - מטבע. רלוונטי במקרה של תשלום במט"ח
 • שער - שער החליפין . רלוונטי רק במקרה של תשלום במט"ח
 • סכום (ש"ח) - הסכום במט"ח מתורגם לש"ח. רלוונטי רק במקרה של תשלום במט"ח.

סינון
אתה יכול לסנן את המסך ולהציג תשלומים עתידיים וכו'.

150


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio