הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

יומן תנועות

מסך יומן תנועות מציג את כל התנועות שבמערכת. תנועות, במערכת הנהלת חשבונות, הם כל המסמכים שהפקת וההוצאות שהזנת.

המסך מחולק לשתי לשוניות:

לשונית הכנסות - בה מוצגים כל המסמכים שהפקת.

לשונית הוצאות - בה מוצגות כל ההוצאות שהזנת למערכת.

העמודות שמוצגות להכנסות הן:

 • סוג המסמך (חש = חשבונית מס, חש/ק = חשבונית/קבלה, החזר = תעודת החזר כספים, קב = קבלה, זיכוי = חשבונית זיכוי, ).

 • מספר המסמך + קישור למסמך + כפתור "עין" שמציגה את תקציר המסמך

 • תאריך המסמך

 • שם הלקוח + קישור לכרטיס הלקוח

 • ע.מ. - מספר עוסק מורשה של הלקוח

 • סיווג תנועה - סיווג התנועה של המסמך. הסיווג מאפש לך לפלח את ההכנסות לקבוצות שונות

 • מסמכים קש'- מציג מסמכים קשורים. לדוגמה, את הקבלה שקשורה לחשבונית, או החשבונית מס שקשורה לחש/עסקה.

 • חש - סה"כ -- סה"כ כולל מע"מ של חשבונית מס.

 • קב - שולם - סה"כ כולל ניכוי במקור של התשלום בקבלה

 • פרטים - פרטים של המסמך (משדה "פרטים" במסמך)

 • סכומים לצורך חישוב יתרת לקוח

  כספית מציגה שתי יתרות לקוח: ללא חשבוניות עסקה ועם חשבוניות עסקה. התרומה של מסמך לחישוב היתרה מכונה הסכום האפקטיבי שלו.

  עמודה אפק' מציגה הסכום האפקטיבי של המסמך, כלומר התרומה שלו לחישוב יתרת לקוח ללא חש' עסקה.
  לכספית יש שתי שיטות להתייחס לתרומה של מסמך ליתרת הלקוח:
  שיטה 1 -- לפי סוג המסמך.
  • חשבונית מס תורמת את כל סכום החשבונית (במינוס, כי מחייבים את הלקוח).
   חשבונית עסקה, הזמנת עבודה, ותע/ משלוח תורמות 0.
   קבלה תורמת את כל סכום הקבלה.
   החזר כספים תורם את כל הסכום שלו אבל במינוס (הפוך לקבלה).

  שיטה 2 -- לפי הסכום שנותר לתשלום במסמך.
  • חשבונית ששולמה במלואה תורמת 0. חשבונית ששולמה באופן חלקי תורמת את יתרת התשלום.
   שם לב, שכספית מציגה את יתרת התשלום (אם היא שונה מסכום החשבונית) בסוגריים לצד הסכום האפקטיבי של המסמך.

 • אפק' עסק' - הסכום האפקטיבי של המסמך לחישוב היתרה כולל חשבוניות עסקה.
  לצוטרך זה חשבונית מס, קבלה, תע/החזר, תע' משלוח תורמות (או לא תורמות) בדיוק כמו בסכום האפקטיבי מהעמודה הקודמת.
  ההבדל הוא בתרומה של חשבונית עסקה.
  חש/עסקה שאין לה חשבונית מס תורמת את כל הסכום שלה, אבל אם מפיקים לה חשבונית מס (בהנחה שהיא "מכסה" את כל הסכום של חש/עסקה ולא רק את חלקו), התרומה שלה תהיה 0, וכל התרומה עוברת לחשבונית המס.

סינון של הנתונים

אתה יכול לסנן את הנתונים. הצג את הסינון בעזרת הכפתור הצג סינון ("המשפך" שבצד שמאל של הכותרות של הרשימה).

הסינון מאפשר לך להציג עמודות נוספות כמו סכום החשבונית לפני מע"מ, וסכום המע"מ.

הכפתור "כספי" שליד השדה סוג מסנן את המסמכים כך שיוצגו רק מסמכים שיש להם משמעות לחישוב ביתרה של הלקוח (כלומר, חשבונית מס, חש/עסקה, חש/קבלה, קבלה, החזר כספים - כן, תע/משלוח - לא).

דוח מע"מ - יציג רק מסמכים שנכנסים לחישוב מע"מ: חשבוניות מס, חש' זיכוי, חש/קבלה, הוצאות. מסמכים מבוטלים לא נכנסים לחישוב.

דוח מק' מס - יציג רק מסמכים שנכנסים לחישוב מקדמות מס: חשבוניות מס, חש' זיכוי, חש/קבלה, קבלות (לצורך חישוב הניכוי במקור), החזרי כספים. מסמכים מבוטלים לא נכנסים לחישוב.

תגיות - סינון לפי התגיות של המסמך

רק מסמכים לתשלום - כספית תציג רק מסמכים שיש להם יתרה לתשלום.
לדוגמה, חשבוניות שלא שולמו, או שולמו באופן חלקי. קבלות ללא חשבוניות.

14


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio