הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

טקסטים לדואל

בלשונית זו שני איזורים:

קובץ סרטיפיקציה

בכדי לשלוח מסמכים במייל יש צורך לחתום את המסמכים. היתחמה נעשית בעזרת חתימה דיגיטלית שפרטיה נלקחים מקובץ סרטיפיקציה. כשכספית יוצרת עסק חדש, היא גם יוצרת קובץ סרטיפיקציה עבור העסק. אם יש לך קובץ סרטיפיקציה ממקור אחר, לדוגמה, של חתימה מאושרת של חברת קומסיין, אתה יכול להעלות אותו לשרת, וכספית תשתמש בו בכדי לחתום את הקבצים.

בדרך-כלל הקובץ נעול ויש צורך בסיסמה לפתוח אותו. הכנס את הסיסמה בשדה המתאים.

טקסטים לדואל

תוכל לקנפג את הטקסט של הדואל שכספית שולחת ללקוחות שלך כאשר אתה שולח חשבונית או מסמך אחר בדואל מרשימת המסמכים או ממסך החשבונית. תוכל לקבוע טקסט נפרד לסוגי המסמכים הבאים: חשבונית מס, קבלה, חש/עסקה, ומסמכים אחרים (כמו בצעת מחיר או הזמנת עבודה).

אתה יכול לשלב בטקסט ממלאי-מקום שונים שהמערכת תחליף בערכים הרלוונטיים. הנה רשימה של ממלאי-מקום אפשריים:
 • {document_id} -- מספר מזהה פנימי של כספית
 • {business_name} - שם העסק שלך. במשלוח מסמך באנגלית כספית תחליף בשם העסק באנגלית.
 • {logo} - לינק לתמונת הלוגו של העסק שלך.במשלוח מסמך באנגלית כספית תחליף בלוגו באנגלית (אם יש כזה, אחרת כספית תשתמש בלוגו בעברית).
 • {document_number} - מספר המסמך. לדוגמה: 01/20089
 • {document_date} - תאריך המסמך
 • {document_total} - סה"כ של המסמך. במשלוח מסמך בעברית כספית תחליף את ממלא המקום בסכום המסמך בש"ח. במשלוח מסמך באנגלית כספית תחליף את סכום המסמך בסכום במט"ח. שער החליפין נלקח מהשורה הראשונה של שורות החשבונית.
 • {document_currency} - סמל המטבע. סמל המטבע נלקח משורת החשבונית הראשונה.
 • {url_base}
 • {link_view_document} - לינק שבו הלקוח יכול לצפות במסמך
 • {payment_date} - תאריך התשלום
 • {customer_business_name} - שם העסק של הלקוח בחשבונית.
 • {customer_contact_name} - שם איש הקשר של הלקוח בחשבונית
 • {document_name} - שם המסמך (לדוגמה: תעודת משלוח, הזמנת עבודה)
 • {free_text} - טקסט חופשי שהמשתמש מכניס במסך חשבונית או קבלה בעת משלוח המסמך במייל.
 • {hide_if_paid} ... {\hide_if_paid} -- סימון לאיזור בטקסט שכספית תחביא עם המסמך שולם. הוא מיועד כך שיהיה אפשר להחביא את הדרישה לתשלום כששולחים חשבונית מס שכבר שולמה.
 • {show_if_charge_cc} ... {\show_if_charge_cc} -- סימון לאיזור שכספית תציג רק אם אתה גובה תשלומים בכרטיסי אשראי דרך כספית. מיועד לכך שיהיה אפשר להציג לינק לדף תשלום של חשבוניות אם יש אפשרות לשלם אותן בכרטיס אשראי.
הנה הטקסטים ברירת מחדל של כספית. בכדי להשתמש בטקסטים האלה, העתק אותם מהעזרה והדבק אותם בשדה המתאים לאחר שעברת למוד עריכה של HTML  (בעזרת הכפתור "<>"):

טקסט לחשבונית מס

<div style="direction:rtl;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">
    <div><span style="font-size: 2em;">{business_name}</span> {logo}</div>
    <p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">עבור:</p> 
    <p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{customer_business_name}</p>   
    <p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">שלום {customer_contact_name}:</p>   
    <p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">רצ"ב חשבונית ממוחשבת מספר
        <span lang="EN-US" style="direction: ltr;">{document_number}</span> מיום <span lang="EN-US" style="direction: ltr;">{document_date}</span> בסך
        <span lang="EN-US" class="ltr">{document_total}</span> ₪.</p>   
    <p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">ניתן לצפות בחשבונית גם בלינק הבא:<br/>
        <span lang="EN-US" style="direction: ltr;">{link_view_document}</span></p>
{hide_if_paid}
    <p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">נודה לתשלום החשבונית עד ליום
        <span lang="EN-US" style="direction: ltr;font-weight:bold;">{payment_date}</span></p> 
{show_if_charge_cc}
    <p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;"><span style="font-size: 11pt;">ניתן לשלם עבור החשבונית בלינק הבא:</span><br>
    <span lang="EN-US" style="direction: ltr;">{link_payment}</span></p>
{\show_if_charge_cc} {\hide_if_paid}   
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{free_text}</p>
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">בברכה,</p> 
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">מנהל העסק</p>
</div>

טקסט לקבלה

<div style="direction:rtl;text-align:right;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">
{business_name}   {logo}

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">עבור:</p>
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{customer_business_name}</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">שלום {customer_contact_name}:</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">רצ"ב קבלה ממוחשבת מספר {document_number} מיום {document_date} בסך {document_total} ₪.</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">אנו מודים לך על התשלום במועד.</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">ניתן לצפות בקבלה גם בלינק הבא: {link_view_document}</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{free_text}</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">בברכה,</p> 
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">מנהל העסק</p>
</div>

טקסט לחש/עסקה

<div style="direction:rtl;margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">

{business_name}   {logo}

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">עבור:</p>
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{customer_business_name}</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;"></p>שלום {customer_contact_name}:<p abp="1864"></p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">רצ"ב חשבונית/עסקה ממוחשבת מספר {document_number} מיום {document_date} בסך {document_total} ₪.</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">ניתן לצפות בחשבונית גם בלינק הבא: {link_view_document}</p>

{hide_if_paid}
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">נודה לתשלום החשבונית עד ליום
        <span lang="EN-US" style="direction: ltr;font-weight:bold;">{payment_date}</span></p>  

{show_if_charge_cc}
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;"><span style="font-size: 11pt;">ניתן לשלם עבור החשבונית בלינק הבא:</span><br>
<span lang="EN-US" style="direction: ltr;">{link_payment}</span></p>
<p abp="1868">חשבונית מס תופק ותשלח אליך מייד לאחר קבלת התשלום.</p>

{\show_if_charge_cc} {\hide_if_paid}

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{free_text}</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">בברכה,</p> 
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">מנהל העסק</p>

</div>

טקסט למסמכים אחרים כמו הצעות מחיר והזמנות עבודה

<div style="direction:rtl;text-align:right;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">

{business_name}   {logo}

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">עבור:</p>
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{customer_business_name}</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">שלום {customer_contact_name}:</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">רצ"ב {document_name} מספר {document_number} מיום {document_date} בסך {document_total} ₪.</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">ניתן לצפות במסמך גם בלינק הבא: {link_view_document}.</p>
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">{free_text}</p>

<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">בברכה,</p> 
<p style="margin-bottom:10px;font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;">מנהל העסק</p>
</div>

127


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio