הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

דו"ח הוצאות חסרות

מטרת הדו"ח היא לעזור לך לאתר הוצאות שלא הזנת לכספית. בדרך כלל מבצעים את הפעולה לקראת סוף השנה לפני הגשת הדו"ח השנתי.

ישנם ספקים שמחייבים אותנו מדי חודש, או פעם בחודשיים. לדוגמה: חיובי ארנונה, חיובים עבור שכ"ד של המשרד, חיוב עבור חשמל וכו'. הבדיקה שמבצעים היא שהיזנו לכספית את כל החשבוניות של הספק.

בכדי להשתמש בדו"ח עליך להגדיר את הספקים הקבועים שמחייבים אותך כל חודש או חודשיים:
1. היכנס לכרטיס הספק (דרך מסך לקוחות וספקים או השתמש בחיפוש).
2. בכרטיס הספק בפינה השמאלית למטה הגדר את מחזור החיוב (חודשי,  דו חדשי זוגי, או דו חודשי אי זוגי).
אתה יכול גם להגדיר את התחלת תקופת ההתקשרות שלך עם הספק ואת סיומה.
שדה מחזור הוא חובה, אבל שדות תקופת ההתקשרות הם אופציונאליים.
כספית תשתמש בשדות אלה בכדי לצמצם את המידע שהיא מציגה בדו"ח.

הצג את הדו"ח דרך דוחות, דוחות נוספים ובחר שם בדו"ח הוצאות חסרות.

הדו"ח מציג את רשימת הספקים שהמחזור שלהם אינו חד פעמי (כלומר המחזור הוא חודשי או דו-חודשי).
לכל ספק מוצגים החודשים המתאימים בתקופה שבחרת, וההוצאות שהזנת עבור חודשים אלה.
חודשים שבהם שכחת להזין הוצאה יוצגו ריקים וקל מאד לזהות אותם.

כיצד משלימים את החיובים החסרים?

קודם כל מאתרים את החשבונית החסרה. אם יש צורך פונים לספק ומבקשים העתק נאמן למקור.

לאחר שמאתרים את החשובנית מזינים אותה לכספית.

אם החשבונית היא מתקופת מע"מ שכבר עברה (לדוגמה: אנחנו בחודש 12/2016, ואתה מזין חשבונית מיום 20/3/2016 ששיך לתקופת מע"מ 1-2/2016), אז כספית תתריע שתאבד את המע"מ (כי החשבונית תיכנס לדוח מע"מ ששולם ב 15/3/2016).

במקרה זה מזינים 1 בחודש הנוכחי (לדוגמא: 1/12/2016), ורושמים בפרטים את תאריך החשבונית במקורי.


123


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio