הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

יבוא של הוצאות

(1) בחר באופציה יבוא של הוצאות מקובץ אקסל תחת יבוא מאקסל עם מיפוי של עמודות.

(2) בחר בקובץ אקסל (הוא חייב להיות בפורמט xls או xlsx. שם לב שחלק מהמערכות האנטרנטיות מייצאות בפורמט CSV, או בפורמט Web שאקסל יכול לפתוח אבל הוא לא פורמט xlsx. עליך לפתוח קובץ כזה באקסל ולשמור אותו בפורצט xlsx. וטען אותו לכספית.

(3) כספית תעלה את הקובץ לשרת, ותציג לך מסך שבו תוכל למפות את השדות של הקובץ לשדות של ההוצאות בכספית.

בכדי למנוע מצב שבו כספית תיצור ספקים כפולים, או לא תשייך את ההוצאות לספקים הנכונים הקדש רגע להבין כיצד כספית מזהה את הספקים:

כספית תנסה למצוא את הספק לפי
(1) מספר הספק במערכת שלך (שנקרא גם "ח-ן ספק" בחלק מהמערכות),
ואז (2) לפי מספר הספק בכספית,
ואז (3) לפי מספר עוסק מורשה של הספק
ואז (4) לפי שם הספק.
ואז .. תיצור ספק חדש.

כלומר, הטוב ביותר הוא אם יש לך עמודה ובה מספר הספק מהמערכת שממנה אתה מביא את הנתונים, או שאתה יכול להשתמש במספר הספק בכספית.
אם לא -- עמודה ובה מספר ע"מ, ואם לא אז כספית תשתמש בשם הספק.
אלא שהזיהוי לפי שם הוא בעייתי. לדוגמה, "יעקב ושות" ו-"יעקב ושות'" הם שני ספקים שונים, כך גם "פז ת"א", "פז תל-אביב" ו-"פז - תל אביב" הם שלשה ספקים שונים.

אתה חייב למפות לפחות אחד מבין השלשה: מספר ספק, ע"מ או שם הספק. אחרת כספית לא יכולה לזהות את הספקים.

הנה רשימה של השדות בכספית:

שם השדהתיאור השדה
מספר הספק/ח-ן הספקמספר הספק במערכת ממנה את מייצא את הנתונים.

אם אין לך מספר ספק באקסל אז או שתיצור אותו או שאל תמפה את העמודה ותסמוך על המיפוי של העמודה ע"מ, או שם הספק.

אם אתה יוצר אותו, הקפד לתת מספר זהה לספק בכל הוצאה ששייכת לו. אם תיתן לספק מספר שונה בכל פעם כספית תיצור מספר עותקים של הספק!

אבל אל תיצור עמודה שכולה 0 ותמפה אותה. מבחינת כספית כל ההוצאות שייכות לספק אחד, שמספרו 0. לאחר שהיא תיצור אותו בשורה הראשונה, כל יתר ההוצאות תשויכנה אליו.
מספר ספק בכספיתמספר הספק בכספית. מתאים למקרה שבו אתה מייבא הוצאות, אתה רוצה לשייך אותן לספקים שכבר קיימים בכספית, ואין לך מספר ספק מהמערכת שלך, אלא אתה רוצה להשתצש במספר הספק בכספית.
מספר ע"מ של הספק
מספר עוסק מורשה או ח.פ. של הספק
שם הספק
שם העסק של הספק


*מספר תנועה
כספית אינה מתחשבת במספר ההוצאה ("תנועה") שאתה מייבא. היא ממספרת את ההוצאות בסדר רץ.
כספית תוסיף את מספר התנועה מהאקסל לשדה פרטים. תוכל להשתמש בו בכדי להשוות לאחר היבוא בין כספית לבין האקסל.
*תאריך ההוצאה
תאריך ההוצאה, בדרך כלל זה תאריך החשבונית של הספק.
הערה: אין בכספית תאריך ערך ותאריך הזנה. יש רק שדה תאריך אחד.
*מספר הסיווג (ח-ן)
כל הוצאה בכספית מקבלת סיווג תנועה ("חשמל", "הוצאות משרדיות", "הוצאות רכב" וכו'). זה המספר של הסיווג שאליו אתה רוצה לשייך את ההוצאה.
אם כספית תמצא סיווג קיים שזה מספרו היא תשתמש בו.
אם היא לא תמצא סיווג שזה מספרו היא תיצור סיווג הוצאה חדש ששמו כשם העמודה "שם הסיווג (הח-ן)".
*שם הסיווג (ח-ן)
כמו שהוסבר בעמודה "מספר הסיווג (ח-ן)" העמודה משמשת את כספית רק ליצירת סיווגים חדשים.
אסמכתא
בדרך כלל מספר החשבונית של הספק, אבל יכול להיות כם מספר רשומון יבוא או כל מספר של מסמך שמתעד את ההוצאה.
*סכום לפני מע"מ
סכום לפני מע"מ בהוצאה. בדרך כלל זה הסכום לפני מע"מ בחשבונית, אבל לא תמיד. בהוצאות אחזקת רכב, דלק, טלפון נייד הסכום לפני מע"מ כולל גם 1/3 מהמע"מ.
סכום מע"מ
סכום המע"מ בהוצאה. בדרך כלל זה סכום המע"מ בחשבונית, אבל לא תמיד. בהוצאות אחזקת רכב, דלק, טלפון נייד סכום המע"מ הוא רק 2/3 מהסכום של המעמ בחשבונית.
סכום כולל מע"מ
סכום כולל של ההוצאה
תאריך תשלוםתאריך התשלום של ההוצאה. אם אין לך תאריך תשלום, אז אתה יכול למפות את העמודה של תאריך ההוצאה, או לא למפות את ההעמודה ואז ההוצאה תקלט ללא תאריך תשלום ואתה תהיה בחוב לספק.,
תאריך תשלוםתאריך התשלום של ההוצאה. אם אין לך תאריך תשלום, אז אתה יכול למפות את העמודה של תאריך ההוצאה, או לא למפות את ההעמודה, ואז ההוצאה תקלט ללא תאריך תשלום ואתה תהיה בחוב לספק.,
פרטים2-3 מילים שמתארות את ההוצאה: "שכירות 5/2016", "חשמל 1-2/2017" וכו'.

לאחר היבוא עבור למסך הכנסות והוצאות, הזנת הוצאות.

עבור על ההוצאות, וודא שהן נכונות ואז העבר אותן מהמאגר הזמני למאגר הקבוע


114


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio