הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

פרטי העסק -- לשונית תשלומי מיסים

מועדים

בחר בתדירות שבה אתה משלם מע"מ ומקדמות מס הכנסה: חודשית או דו-חודשית.

כספית תשתמש בנתון בכדי לחשב את דוח מע"מ ודו"ח מקדמות מס על-פני חודש או חדשיים.

מקדמות מס הכנסה

בחר בשנה המתאימה והכנס לטבלה את האחוז של מקדמות המס שנקבעו לך. האחוזים מפורטים בפנקס השוברים שקיבלת מרשות המיסים בהתחלת השנה.

הכנס את מספר האחוז. כלומר עבור 3.5% הכנס 3.5 .

המערכת משתמשת בנתונים בעת חישוב שובר מקדמות המס במסך רשויות, מקדמות מס.

113


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio