הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

סיווגי תנועה

מספר

הזן מספר לסיווג. סיווגים עם מספר 1 - 100 הם סיווגים בסיסיים של כספית ולא ניתן לערוך אותם.

המספרים יכולים לשמש אותך לקבץ יחד סיווגים שקשורים זה לזה. לדוגמה: אתה יכול להשתמש במספרים 1XX לסווג הכנסות, במספרים 20XX לסווג הוצאות מסוג א', 21XX לסווג הוצאות מסוג ב' וכו'.

שם הסיווג

הזן שם קצר ותמציתי של הסיווג. שם הסיווג יוצג ברשימות השונות בכספית (בסיווג חשבוניות, בסיווג הוצאות וכו') לכן רצוי לתת שם ברור.

תיאור הסיווג

הזן תיאור קתא של הסיווג. התיאור ישמש אותך או משתמשים אחרים בכספית להזבין למה התכוונת בסיווג התנועה.

סיווג רווח והפסד

הכנסות/מכירות

הכנסות מהפעילות העסקית הרגילה.

הכנסות מפעולות אחרות

הן הכנסות שמפעולות שלא במסגרת העסקים הרגילים. לדוגמה:

נניח שהעסק שלך הוא תיקון מכשירי חשמל. אם במקרה תתווך במכירת דירה ותקבלו עמלה, אז זו פעולה חריגה שלא שייכת לפעילות העסקית הרגילה שלך.

מצד שני אם אתה מתווך דירות אז הכנסה מתיווך היא פעילות עסקית רגילה, אבל מכירת מיקרית של תנור חימום היא הכנסה מפעילות אחרת.

הבסיס לסיווג הוא ניסיון להבדיל בין הפעילות "הרגילה" שחוזרת מדי שנה לבין פעילות חריגה חד-פעמית שלא תחזור.

כשקוראים את דוח רווח והפסד ומנסים לנבא מה תהינה ההכנסות בשנה הבאה נותנים משקל נמוך יותר להכנסות מפעולות אחרות כי הן לא צפויות ולא ניתן להסתמך עליהן.104


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio