הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

יבוא של מסמכי הכנסות מאישורית זהב-- עם מיפוי

מנגנון היבוא עם מיפוי מאפשר לך ליבא לכספית את מסמכי ההכנסות שלך ממערכת אישורית זהב של חברת קארדקום.

כלומר, תוכל לייצא את החשבוניות ואת הזיכויים שבצעת מאישורית זהב ולקלוט אותם בכספית.

המסמכים יקלטו בכספית בפנקס המתאים: חש/קבלה לפנקס חש/קבלה, וחש/זיכוי לפנקס חש/זיכוי ותעודות החזר כספים.

כלומר, כספית מיבאת את המסמך כולל שורות החשבונית וכולל שורות הקבלה.

יצוא מאישורית זהב

היכנס לאישורית זהב.

בחר בדוחות מסמכים, 12-יצוא נתונים לאקסל.

בחר ב-"מייצא את מסמכי ההכנסות" (שם לב, לא לבחור את "מייצא עסקאות באשראי").

בחר בתקופה המתאימה.
בשל מגבלה של אישורית זהב, לא תוכל לייצא יותר מ-6 חודשים בכל פעם.
לכן, אם אתה צריך לייצא יותר מ-6 חודשים, תצטרך לפצל את היצוא לתקופות בנות 6 חודשים כל אחת.

דוגמה לקובץ אקסל

המבנה של הקובץ שכספית מצפה לו הוא כמו בקובץ האקסל הזה.

יבוא לכספית

היכנס למסך תחזוקה, יבוא יצוא ובחר ב-יבוא מאקסל עם מיפיו של עמודות, ושם בחר ב-יבוא של מסמכי הכנסות (חשבוניות, קבלות, חש/קבלה) מקובץ אקסל בפורמט של אישורית זהב

כספית מניחה תמיד שהשורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת ולכן היא תמיד תתחיל לייבא את הנתונים מהשורה השניה.

הנה הסבר על העמודות שכספית מצפה למצוא בקובץ:

שם העמודההסבר
מפתח זר
סימון (לא חייב להיות מספרי) שהוא יחודי למסמך. הוא משמש את כספית במקרה שאתה מייבא את הקובץ מספר פעמים, ומונע מכספית ליצור מסמכים כפולים.
תאריך המסמךהתאריך שבו הופק המסמך.
מספר המסמךהמספר של החשבונית במערכת הישנה. כספית תשתמש במספר זה בכדי למספר את החשבונית בכספית.
סוג המסמךבעמודה זה הכנס את סוג המסמך. סוגי המסמכים שכספית מכירה הם:
חש, חמ, 1 = חשבונית מס שתועתק לחשבונית מס ידנית. כלומר הערך בעמודה יכול להיות חש, או חמ או 1.
קב, 2 = קבלה שתועתק לקבלה ידנית.
חז, זי. , 3 = חשבונית זיכוי שתועתק לחשבונית זיכוי ידנית.
קת, 4 = קבלה לתרומה שתועתק לקבלה לתרומה ידנית.
חשק, חשק., 4 = חשבונית/קבלה שתועתק לחש/קבלה ידנית.
שם הלקוחשם הלקוח במסמך
מספר ע"ממספר עוסק מורשה של הלקוח
כתובת
שם הרחוב ומספר הבית
ת.ד/מספר דירה
מספר ת.ד., מספר דירה או אולי שם השכונה
ישוב
שם הישוב
מיקוד
המיקוד - אישורית זהב לא מייצאת עמודה יעודית לשדה זה
נייד
מספר טלפון נייד של הלקוח
טלפון
מספר טלפון נוסף של הלקוח (בבית או בעבודה)
מייל
כתובת הדואל של הלקוח
פריטים
רשימה של הפריטים בחשבונית. שם לב! כספית מייבאת רק את השורה הראשונה.
כלומר, אם באקסך מופיע ;פריט1;פריט2;פריט3; אז כספית תייבא רק את פריט1.
מספרים קטלוגיים
קוד הפריט באישורית זהב. הוא יהפוך למספר הקטלוגי של הפריט בכספית. שם לב! כספית מייבאת רק את השורה הראשונה במסמך.
כמויות
מספר הפריטים בכל שורה של המסמך. שם לב! כספית צייבאת רק את השורה הראשונה של המסמך.
סכום לפני מע"מסכום לפני מעמ של חשבוניות או חש/קבלה
מע"מסכום המעמ של חשבוניות או חש/קבלה
מספר כ"א
מספר כרטיס אשראי. כספית מניחה שהתשלום הוא בכ"א לכן היא מייבאת רק את הנתונים של כ"א.
מספר אישור
מספר האישור של הסליקה
מספר תשלומים
מספר התשלומים שלהם פוצלה הסליקה.
סכום אחרי ניכוי במקורסכום ההתשלום שקיבלת לאחר הניכוי במקור
ניכוי במקורהסכום שנוכה במקור- אישורית זהב לא מקצה שדה לעניין זה, לכן השאר אותו ריק.
הערותהערות למסמך
תגיותתגיות שאתה רוצה להוסיף למסמך בכדי להקל על השליפה שלו. אתה יכול להפריד את התגיות בפסיק. לדוגמה: מבצע_חורף_2015,מעילים

דוגמה למיפוי של הקובץ

103


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio