הלוגו של כספית בענן מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת
קישור ליכולות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהיכולות של כספית קישור לעלויות של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבתהעלות של כספית קישור ל-API של כספית בענן תוכנה להנהלת חשבונות ממוחשבת ה-API של כספית

יבוא של מסמכי הכנסות -- עם מיפוי

מנגנון היבוא עם מיפוי מאפשר לך ליבא לכספית קבצי אקסל כלשהם ולמפות את העמודות שלהם לשדות המתאימים של המסמכים בכספית.
המסמכים ייבאו לכספית למאגר הכנסות ידניות.

כלומר, כספית מיבאת רק את הסכום הכללי של המסמך ללא שורות החשבונית (או שורות הקבלה).

כספית מניחה תמיד שהשורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת ולכן היא תמיד תתחיל לייבא את הנתונים מהשורה השניה.

הנה הסבר על העמודות שכספית מצפה למצוא בקובץ. שדות שמסומנים ב-* הם שדות שחובה לספק לכספית:

שם העמודההסבר
תאריך המסמך*התאריך שבו הופק המסמך.
מספר המסמך*המספר של החשבונית במערכת הישנה. כספית תשתמש במספר זה בכדי למספר את החשבונית בכספית.
סוג המסמך*בעמודה זה הכנס את סוג המסמך. סוגי המסמכים שכספית מכירה הם:
חש, חמ, 1 = חשבונית מס שתועתק לחשבונית מס ידנית. כלומר הערך בעמודה יכול להיות חש, או חמ או 1.
קב, 2 = קבלה שתועתק לקבלה ידנית.
חז, זי. , 3 = חשבונית זיכוי שתועתק לחשבונית זיכוי ידנית.
קת, 4 = קבלה לתרומה שתועתק לקבלה לתרומה ידנית.
חשק, חשק., 5 = חשבונית/קבלה שתועתק לחש/קבלה ידנית.
שם הלקוח*שם הלקוח במסמך - זה השם שכספית תשתמש בו לקשר את המסמך ללקוח.
מספר ע"ממספר עוסק מורשה של הלקוח
סכום לפני מע"מ*סכום לפני מע"מ של חשבוניות או חש/קבלה
מע"מ*סכום המע"מ של חשבוניות או חש/קבלה
סכום אחרי ניכוי במקור*סכום ההתשלום שקיבלת לאחר הניכוי במקור.
אם אתה מייבא חשבוניות ולכן אין משמעות לעמודה הזו, הוסף עמודה ובה אפסים או בחר עמודה כלשהיא. בכל מקרה כספית תתעלם ממנה.
ניכוי במקור*הסכום שנוכה במקור
אם אתה מייבא חשבוניות ולכן אין משמעות לעמודה הזו, הוסף עמודה ובה אפסים או בחר עמודה כלשהיא. בכל מקרה כספית תתעלם ממנה.
הערותהערות למסמך
תגיותתגיות שאתה רוצה להוסיף למסמך בכדי להקל על השליפה שלו. אתה יכול להפריד את התגיות בפסיק. לדוגמה: מבצע_חורף_2015,מעילים

זיהוי הלקוח

כספית מזהה את הלקוח לפי שמו.

כלומר, אם שם הלקוח הוא משה כהן אז כספית תשייך את המסמך ללקוח הראשון ששמו משה כהן.

אם הלקוח לא קיים בכספית אז כספית תיצור לקוח חדש.


101


כל הזכויות שמורות לכספית תוכנה בע"מ 2014 | תמיכה? support@caspit.biz צור קשר 077-9233325 | רישיון ההפעלה של כספית | גרסה 2.4.8135.36444 | עיצוב ממשק משתמש AStudio